Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma General Informatics z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Wojciecha 15u2, kod pocztowy 70-410, adres e-mail: kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej generalinformatics.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie General Informatics z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. Świętego Wojciecha 15u2, 70-410, Szczecin, adres e-mail:kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646, formularz kontaktowy dostępny na stronie generalinformatics.pl, infolinia +48 697 818 646.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Slide background

Fundacja Horyzont

Zajmujemy się wspieraniem rodziny, promocją produktów lokalnych, profilaktyką społeczną, diagnostyką FASD oraz diagnostyką zaburzeń rozwoju.

SERDECZNIE WITAMY

O nas

Zajmujemy się wspieraniem rodziny, promocją produktów lokalnych, profilaktyką społeczną, diagnostyką FASD oraz diagnostyką zaburzeń rozwoju. 

Naszą misją jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy pomocy profilaktyki i informacji w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz organizacja jak i przeprowadzanie szkoleń, kursów, konferencji oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży, rodzin, a także dla specjalistów związanych z problemami dzieci i rodziny. Pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych i wsparcie rozwoju umożliwiają odkrycie nowych możliwości związanych z potencjałem i talentami każdego człowieka. 

Terapia Systemowa

Terapia systemowa służy przede wszystkim opanowywaniu problemów pojawiających się w rodzinach. Terapia systemowa obejmuje cały system rodzinny, rówieśniczy, pracowniczy, w którym znajduje się osoba.

Terapia Uzależnień

W terapii uzależnień, kładzie się nacisk na poprawę funkcjonowania psychospołecznego oraz wzbudzanie bardziej prozdrowotnej postawy życiowej, nastawionej na troskę o siebie i relacje z innymi. Podstawowym celem terapii uzależnienia jest zatem zainicjowanie i utrzymanie zmian w kierunku procesu zdrowienia. Trudno jest pomóc osobie uzależnionej w zmianie stylu życia i poprawie jego zdrowia psychofizycznego, jeśli w pierwszej kolejności nie zatrzyma się używania przez niego substancji psychoaktywnych lub nałogowych zachowań (uzależnienie od komputera, Internetu, seksu, hazardu, zakupów i inne). Najbardziej korzystne jest to, gdy w wyniku oddziaływań terapeutycznych udaje się doprowadzić do długoterminowej stabilizacji abstynencji. Ze względu na to, że uzależnienie jest zaburzeniem zagrożonym nawrotami, terapia przebiega również na głębszych poziomach pomagających pacjentowi zrozumieć swój stan emocjonalny oraz schematy reagowania i zachowania, które mogą podtrzymywać uzależnienie.

Profilaktyka społeczna

Działalność fundacji Horyzont cieszy się zainteresowaniem pedagogów, szkół, gmin, osób pracujących z dziećmi, rodziców i opiekunów dzieci z deficytami pedagogicznymi, w tym również dzieci autystycznych i dotkniętych zespołem Aspergera. Obok wspomnianych działań profilaktycznych oferujemy również terapie ruchowe i integracji sensorycznej, a z nowości – szkolenia w zastępowaniu agresji w systemie AmityArt dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ogranizacja Jarmarków

Pierwsza gałąź naszej pracy jest skoncentrowana wokół kwestii pomocy w zabezpieczeniu rodzinom warunków bytowych na drodze lokalnej produkcji rolnej i wytwarzaniu spożywczych produktów regionalnych.

W związku z tym, zgodnie z rejestrem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, należymy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, czyli zrzeszenia producentów, przetwórców i restauratorów, którego celem jest zachowanie i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danego regionu.