Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma General Informatics z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Wojciecha 15u2, kod pocztowy 70-410, adres e-mail: kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej generalinformatics.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie General Informatics z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. Świętego Wojciecha 15u2, 70-410, Szczecin, adres e-mail:kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646, formularz kontaktowy dostępny na stronie generalinformatics.pl, infolinia +48 697 818 646.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Fundacja

Zajmujemy się wspieraniem rodziny, profilaktyką społeczną, terapią rodziny, terapią uzależnień, diagnostyką FAS/FASD oraz diagnostyką zaburzeń rozwoju. 

Zajmujemy się również promocją produktów lokalnych związanych z regionem oraz odtwarzaniem dawnych przepisów kulinarnych zachodniopomorkiego regionu.

Naszą misją jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy pomocy profilaktyki i informacji w szkołach i placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz organizacja – i przeprowadzanie – szkoleń, kursów, konferencji oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży, rodzin, a także dla specjalistów związanych z problemami dzieci i rodziny. Pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych i wsparcie rozwoju umożliwiają odkrycie nowych możliwości związanych z potencjałem i talentami każdego człowieka.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień statutu. Prowadzi działalność na podstawie regulacji prawnych określonych m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.). Posiada osobowość prawną i została ustanowiona na czas nieokreślony.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia  oraz Starosta Gryfiński.

ODROBINA HISTORII

Kwalifikowana kadra terapeutyczna i pedagogiczna fundacji Horyzont ma spore doświadczenie w pracach na rzecz wsparcia rodziny oraz profilaktyki związanej z rozwojem dzieci i młodzieży. Choć sama fundacja działa od 2018 roku, z chwilą rozpoczęcia aktywności stała się kontynuatorem zadań realizowanych przez urzędy, instytucje i firmy związanych z naszym profilem działalności. Właśnie dlatego możemy dziś powiedzieć, że w 2010 roku braliśmy udział w realizacji programu profilaktycznego FASD „Bądź świadomym rodzicem” obejmującego uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prowadziliśmy też szkolenia rad pedagogicznych i rodziców z zakresu FASD w placówkach oświatowych i urzędach gmin. Od 2011 roku pracujemy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - współpracę z Domem Samotnej Matki w Koszalinie kontynuujemy po dziś dzień.

Realizacja profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i ponad podstawowych dla uczniów, a także dla rad pedagogicznych i rodziców jest naszym udziałem od 2014 roku, podobnie jak terapie systemowe indywidualne, grupowe i par. Również w 2014 roku poprzez zajęcia „Szkoła dla rodzica” i szkolenia dla pedagogów placówek wsparcia dziennego rozpoczęła się nasza współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Dwa lata później realizowaliśmy program profilaktyczno wychowawczy „Spójrz Inaczej”, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Również od 20016 roku zdobywamy doświadczenie w terapii uzależnień.

Do najważniejszych wydarzeń roku 2018 poza formalnym powołaniem fundacji Horyzont należy rozpoczęcie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Szczecinie w zakresie prowadzenia spotkań warsztatowo- edukacyjnych „Droga do domu” oraz dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa zachodniopomorskiego. Od roku 2019 realizujemy program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych „Unplugged” – program ten jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-14 lat. W tym samym czasie w naszej ofercie szkoleniowej znalazło się prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji AMITY ART.

KOMPETENCJE - Agnieszka Jager

WYKSZTAŁCENIE:

Studia wyższe magisterskie- pedagog, psychopedagogika z profilaktyką społeczną

Studia wyższe licencjackie – zarządzanie i marketing w przedsiębiostwach

Studia podyplomowe -  Certyfikaty 

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Realizator szkolnego programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji i promocji zdrowia psychicznego „Spójrz Inaczej”
 • Realizator szkolnego programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji i promocji zdrowia psychicznego „Unplugged”
 • Realizator treningu zastępowania agresji Amity ART
 • Terapeuta Systemowy – terapia rodzinna, indywidualna, par
 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji- terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz z zaburzeniami nawyków i popędów
 • Tworzenie i realizacja programów ograniczania picia POP w placówkach leczenia uzależnień
 • Pomoc psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych
 • Terapeuta, Instruktor FASD:  prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży, wstępna diagnoza i pomoc terapeutyczna w obszarze problematyki zaburzeń rozwojowych spowodowanych alkoholem, doradztwo rodzinne w obszarze problematyki zaburzeń rozwojowych spowodowanych alkoholem
 • Kursy integracji sensorycznej wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard oraz indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn dla dzieci i ich opiekunów
 • Doradca Życia Rodzinnego

PODSUMOWANIE

 • Od 2010 roku realizacja programu profilaktycznego FASD pt; „ Bądź świadomym rodzicem”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych, a także prowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych i rodziców z zakresu FASD, zajęcia realizowane w placówkach oświatowych oraz w urzędach gmin.
 • Od 2011 roku pracuję z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym ( dom samotnej matki w Koszalinie),
 • Od 2014 roku realizacja profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i ponad podstawowych dla uczniów, a także dla rad pedagogicznych i rodziców
 • Od 2014 roku prowadzenie terapii systemowej indywidualnej, par, grupowej
 • Od 2014roku współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie w zakresie prowadzenia zajęć „ Szkoła dla rodzica”. a także prowadzenie szkoleń dla pedagogów placówek wsparcia dziennego,
 • Od 2016 roku realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego : Spójrz Inaczej”, w szkołach podstawowych, ponad podstawowych
 • Od 2016 roku prowadzenie terapii uzależnień
 • Od 2018 roku współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Szczecinie w zakresie prowadzenia spotkań warsztatowo- edukacyjnych „Droga do domu”, dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa zachodniopomorskiego,
 • Od 2019 roku realizowanie programu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przeznaczonego dla młodzieży w wieku 12-14 lat „ Unplugged”,
 • Od 2019 roku prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji AMITY ART,

Doświadczona trenerka programów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych z zakresu uzależnień, a także edukator programu profilaktyki FAS / FASD. 

Komunikatywna szybko nawiązująca dobry kontakt z klientem, empatyczna, rzeczowa, pracująca w nurcie humanistycznym. Mająca ciekawość wykonywanej przez siebie pracy i podnosząca swoje kwalifikacje. Obecnie w trakcie zdobywania uprawnień Certyfikowanego trenera  treningu zastępowania  agresji (AMITY ART®).  Doświadczona terapeutka systemowa, pracująca w obszarze terapii uzależnienia i współ uzależnienia jako specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.